Genç MİAD

GENÇ MİAD

Genç MİAD Grubu, MİAD’ın deneyimli üyelerinin oluşturmaya çalıştığı birlikteliği ikinci kuşak nesil için daha sağlam bir zeminde ve daha üzün süreli devam ettirecek bir oluşumdur. 2004 yılı başında oluşturulan Genç MİAD tanışma ve kaynaşma amaçlı başlayan birlikteliklerin bir ömür sürecek işbirliği ve dostluklara da vesile olacağı düşüncesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

·         Kaynaşma;

Önce birbirini tanımakla başlayan süreç birbiriyle gittikçe yakınlaşan birlikte başarmak için yol alan insanlar grubu oluşturur.

·         Ortak Bir Gelecek Arayışı;

Oluşacak tanışıklıklar, uzun vadeli dostluklar ve iş birliğine dönüşmede zemin olur.

·         Güç Birliği Oluşumu;

Tek tek elde tutulandan daha fazlası birlikteliklerle ortaya çıkar.

·         Tamamlayıcılık;

Farklı yetenek ve imkânlara sahip kişilerin birbirlerini tamamlamalarını sağlar.

·         Fikir Alışverişi;

Fikir, tecrübe, çevre, imkânlar paylaşılır, bir araya getirilir.

 

GENÇ MİAD KOMİSYONLARI

 
Genç MİAD, faaliyetlerini daha etkili ve başarılı devam ettirebilmek için çeşitli komisyonlar kurmuştur. Komisyonlar, alanları ile ilgili çeşitli araştırma, çalışma ve faaliyetleri yürütmektedir. Bunlar;

Genç MİAD Eğitim Komisyonu;


    Komisyonun amacı; çeşitli eğitimlerle iş yaşamını desteklemek, üyelerin mesleki anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak ve üyelerin uluslararası iş dünyasına adapte olmasını sağlamaya yönelik eğitimler yapmak.

Genç MİAD Dış İlişkiler Komisyonu;


    Komisyonun amacı; Genç MİAD’ın diğer sivil toplum örgütleri, iş adamları, akademisyenler, yerel yönetimler tarafından tanınmasını sağlamak ve iş dünyasında daha etkin yer edinebilmektir. Türkiye gündemine ve ekonomisine yön veren birçok kurum ve kuruluşu ziyaret eden Genç MİAD, bu ziyaretlerde amacını ve faaliyetlerini tanıtmaktadır.

Genç MİAD Sosyal İşler Komisyonu;


    Komisyon hem çeşitli organizasyonlar düzenleyerek üyelerin birbirlerini daha yakından tanımasını ve kaynaşmasını sağlamakta, hem de sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedir.

Genç MİAD Teşkilatlanma ve Mali İşler Komisyonu;


    Komisyonun amacı; dernek bütçesine mali kaynak sağlayacak çalışmalar ve araştırmalarda bulunmaktır. Ayrıca komisyon Genç MİAD üye profilinin geliştirilmesini ve üyelerin kendi arasında işbirliğini sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar düzenlemektir.

 

GENÇ MİAD FAALİYET ALANLARI

 

Genç MİAD Kurumsal Ziyaretler;


Genç MİAD Yürütme Kurulu kurumsal ziyaretleri ile sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki örneklerine uygun şekilde kamu, özel kurum ve kuruluşlarla yakın ilişki içinde çalışma ortamını sağlayacak sağlam adımlar atmaktadır.

Genç MİAD Eğitim Seminerleri;


İş adamlarımızın sertifikalı eğitim programları ile konularında uzman kişilerden eğitim programları almalarını sağlayacak seminerler düzenlenmektedir.

Genç MİAD Fikir Platformu Buluşmaları;


MİAD’ın belirli bir konuda uzmanları davet ederek üyelerini bilgilendirilmesini ve soru cevap yolu ile konunun derinlemesine incelenmesini sağlamayı amaçladığı toplantılardır. Genç MİAD tarafından organize edilen Fikir Platformu toplantılarına MİAD üyeleri ve yakın iletişim çevresinden misafirler katılabilmektedir.

 

Genç MİAD Gezileri;


     Genç işadamı grubunun dostluk ilişkilerini geliştirmeleri ve yeni işbirliği ortamlarının oluşması amacıyla geziler ve soysal faaliyetlerle Genç MİAD gurubu bir araya gelmektedir. Ayrıca bu geziler sayesinde iş adamlarımız iş hayatının stresinden uzaklaşıp doğa ile baş başa hoşça vakit geçirebilmektedirler.

 

Genç MİAD Projeleri;


     Genç MİAD TOBB Üyeliği; Türkiye genelinde her ilin odalarından genç işadamlarının katılımıyla oluşturulan TOBB Genç Girişimciler Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında kurulmuştur. 20 Aralık 2009’da toplanan kurula, derneğimizi temsilen İTO kontenjanından Genç MİAD üyesi 3 kişi seçilmiştir. Temsilcilerimizden; YİK Üyesi ve Genç MİAD Yürütme Kurulu eski Başkanı Ahmet Şamil Onur, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üye ve Kurul İlişkileri Komisyonu Başkanı olarak, Genç MİAD Yürütme Kurulu Başkanı Onur Karadağ ise TOBB Genç Girişimciler Kurulu Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev almıştır. Genç MİAD Yürütme Kurulu Üyesi Ali YILDIRIM da TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesi olarak kurulda yer almaktadır.

    Genç MİAD-MÜNÖD (Malatyalı Üniversiteli Öğrenciler Derneği) Koçluk Projesi; Malatyalı İş Adamları Derneği, Genç MİAD Grubu ve Malatyalı Üniversite Öğrencileri Derneği‘nin (MÜNÖD) ortaklığı ile gerçekleşen projede öğrencilerin kişisel gelişimlerini mentorlarının rehberliğinde daha sağlıklı planlamaları amaç edinilmektedir. Öğrenciler bu proje ile iş kültürüne çabuk adapte olup kendilerinden beklenenleri anlayacak; hedeflerini belirleyip bunlar doğrultusunda kendilerini yetiştirecek; mentorlarının deneyimlerinden faydalanarak hatalarını azaltacak, kariyerlerini yönlendirecek daha sağlam kararlar alacaklar.

    Mentorlar ise; kariyer yolculuklarında karşılaştıkları sıkıntıları, yaptıkları hataları, attıkları doğru adımları, kariyerlerinin henüz başında olan öğrencilerle paylaşarak öğrencilerin kariyer planlaması yapmasında rol oynayacak, sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirebilecekler.