Komisyonlar

Görevleri;
Meslek grubu içinde bilgi ve birikimin paylaşılması, meslek içi dayanışma ve iş birliğinin arttırılması, iş ve meslek örgütleri ile gerek duyulan ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, ortak çalışmalar yapılması, bu komisyonun görevleri arasındadır.

Görevleri;

Medya ile ilişkiler, Yayınlar, Dergi, Basın Bültenleri, Katalog, Broşür, WEB Sayfası, Tanıtıcı ve eğitici her türlü yayının hazırlanması ve dağıtılması, Kurumsal İlişkiler, Yerel Yönetimlerle İlişkiler, Siyasi İşler, Vakıflar, Dernekler ve Meslek Teşekkülleri ile ilişkiler, Akademisyen ve Bürokratlarla İlişkiler 

Açıklama;
Derneğin tanıtımını sağlayacak, fikir ve önerilerinin gündeme getirilmesini sağlayacak biçimde Medya da yer almasının sağlanması, dernek yayınlarını çıkaracak kişi ve kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, içeriklerinin belirlenmesi onaylanması, yayınlanması yada yayınlatılması bu komisyonun görevleri arasında yer alır. Resmi kurum ve kuruluşlar, Yerel yönetimler, Siyasi partiler, Dernek ve Vakıflar gerek duyulan ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, ortak çalışmalar yapılması, işbirliği geliştirmek bu komisyonun görevleri arasıdadır. Derneğimiz ile ilgili diğer iki çevre akademisyen ve bürokratlardır. Bu iki grupla sürekli ve sağlıklı diyalog kurulması bu komisyonun görevleri arasında yer alır.

Markalarımız