MİAD Yönetim Kurulu

MİAD Yönetim Kurulu

Derneğin icra kararlarını Yönetim Kurulu almaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı derneğin bütün faaliyetlerinden birinci derecede sorumludur. Ayrıca bir Yönetim Kurulu Başkanvekili ve dört Başkan Yardımcısı vardır.