Yüksek İstişare Kurulu

MİAD Yüksek İstişare Kurulu; akil adamlardan oluşan bir iştişare kuruludur.

 

Kurulun Amacı;

MİAD Yüksek İstişare Kurulu; iş dünyasının ve profesyonel yöneticilerin dernekle ilişkisini canlı tutmak, bu kişilerin görüş ve düşüncelerinin derneğin çalışmalarına yansımasını sağlamak, projelerin gündeme alınması ve uygulamaya dönüştürülmesinde istişari yardımda bulunmak ve kamuoyu oluşumunda işlevsel rol oynamak amacıyla kurulan akil adamlar grubudur. MİAD Yönetim Kurulu tarafından 8. Genel Kurul sonrası oluşturulmuştur.

 

MİAD Yüksek İstişare Kurulu;

  •  Malatya ve Malatyalıları ilgilendiren hususların gündeme alınması ve uygulanabilir fikirlere dönüştürülmesinde istişari yardımda bulunacak
  • MİAD’ın yapmayı planladığı faaliyetlerden bazıları için görüş oluşturacak,
  • Öneriler, uygulamalar ve projeler lehine kamuoyu oluşumunda işlevsel olacak bir yapı olarak tasarlanmıştır.