Dönem Konseptleri

MİAD yeni dönemde üyelerimizin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik “Üye Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesi” projesi, 10. dönem konsepti olarak planlanmıştır. Üye ticaret ağı ile üyeler arasındaki işbirliği ortamının gelişmesi için gerekli sektörel başlıkları ön plana çıkaracak çalışmalar devam etmektedir. MİAD Üyelerinin daha aktif kullanabileceği, kira gideri sorununu çözecek, derneğimize yakışır bir mülk edinmesi yeni dönem temel amaçlarındandır.

 
9. DÖNEM ANA KONSEPT ETKİNLİKLERİ

MİAD 9. Dönem Ana Konsept etkinlikleri “MİAD Konukevi Projesi” olmuştur. 2010 yılı itibariyle Malatya İnönü Tıp Fakültesi’nin ihtiyacı olan, hasta yakınlarının konaklayabileceği Konukevi Projesi Malatya Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Proje kampanya gecesi Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katkılarıyla düzenlenmiştir. Konukevi Projesi bir yıl gibi kısa bir evrede inşaatı tamamlanarak 09 temmuz 2011 tarihinde hizmete açılmıştır. 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 5 katlı 62 odalı ve 123 yatak kapasiteli MİAD Konukevi’nde yaşlılar ve engellilere özel odalar bulunmaktadır.

8. DÖNEM KONSEPT ETKİNLİKLERİ

8. Dönem Ana Konsepti Malatya’nın bölgesel orta merkez olmasına yönelik BOM ve AKG projeleri olmuştur. Bölgesel Orta Merkez (BOM) ve Altın KAyısı Girişimi (AKG) planlarının yerel ve ulusal temsilcilere lansmanı yapılarak bölge sorunlarına çözüm önerileri anlatılmıştır. 2009-2009 yılının ana faaliyeti olarak MİAD Akademi çalışması yapılmıştır. “MİAD Akademi” ismiyle Kültür Üniversitesi ile ortak hayata geçirilen proje çerçevesinde farklı başlıklarda modüller açılarak işadamlarının kişisel gelişimlerini sağlayacak, uluslararası geçerliliği olan sertifikalı eğitimler yapılmıştır. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM KONSEPT ETKİNLİKLERİ

Her dönem yeni bir ana konsept etkinliğiyle çalışmalarına yön veren derneğimiz 2002 yılında “büyüme ve üye sayısının nitelikli arttırılması” ana konseptini benimsemiştir. Büyüyen yapısının getirdiği ihtiyaçlara paralel olarak 2003 yılında “kurumsallaşma” yolunda önemli adımlar atan MİAD, 2004 yılını “yapılanma” ağırlıklı geçirmiştir. Artık kendi ekseni etrafında kalmayacak olan MİAD, 2005 yılı itibariyle “dışa açılımlara büyüme” yolculuğunu ileri boyutlara taşımıştır. Olgunlaşan altyapı ve gelişme çabalarının meyveleri 2006 yılında “uygulama projeleri” ile kendini göstermiştir. Derneğimiz 2007 yılında “araştırma ve planlama” üzerinde yoğunlaşmış, Malatya ve bölgesi için uygulamaya yönelik projeler üretme aşamasına gelmiştir. Derneğimiz her dönem şiar edindiği yeni proje üretme anlayışı ile 2006 yılında geliştirilen ve uygulama safhasına ilerleyen MİAD Sevgi Evleri projesi 2007 yılının sonunda tamamlanmıştır.