MİAD Malatya Eğitim Bursu Projesi

MİAD Malatya Eğitim Bursu Projesi

''Malatyalı ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla hayata geçirilen Malatya Eğitim Bursu Projesi geleceğimize yön verecek çocuklarımızın onurlu yaşam şartlarında eğitimlerini yapabilmelerini kolaylaştıracak bir uygulamadır. İhtiyaç sahibi bir öğrencinin öğrenim görememe riskini ortadan kaldırmak temel işlevidir.''

PROJE FİKRİ NASIL OLUŞTU

Malatyalı üniversite öğrencilerinin eğitim görmeme riskini ortadan kaldırmak için öğrencilere asgari öğrenim bursu sağlamayı amaçlayan bir fon yönetimi oluşturulması fikri 2007 yılında başlayan MİAD Araştırma ve Planlama Grubu (MİADAP) çalışmaları sırasında ortaya çıkmıştır. Bunun için şeffaf gözlenebilir bir sistem kurulması bu sayede güvenilirlik sağlanarak kaynakların artırılması gereği ilk etapta tespit edilmiştir. MİAD Araştırma ve Planlama Grubu (MİADAP) ön raporu doğrultusunda hazırlanan proje 2009 yılında MİAD akil adamlar kurulu olan YİK’e sunulmuş; “Malatyalı burs almayan ihtiyaç sahibi öğrenci kalmasın” sloganı benimsenerek Malatya Valiliği’ne proje öncüsü olması önerisi getirilmiştir. Başlangıçta sadece bir fon oluşumu ve yönetimi ön gören sistem, Malatya valiliğinin teklifiyle geliştirilerek web tabanlı bir burs yönetim sistemine dönüştürülmüştür. Valilik tarafından benimsenen bu proje interaktif veri tabanı sisteminin kurulması ile 2010-2011 öğretim yılında uygulamaya sokulmuştur.

MİAD projenin oluşturulması, hayata geçirilmesi ve başarı ile yürütülmesini sağlamayı görev olarak benimsemektedir. Bir STK olarak işadamlarından aldığı destekle; sistemin yürütücülüğünü değil, işlemesini ve geliştirilmesini sağlayacak itici güç rolü yüklenmektedir.

Malatya Valiliği, MİAD ile birlikte Malatya Eğitim Bursu Projesi’nin ortak kurucusu ve yürütücüsüdür. Bir devlet kurumu olarak Malatya Valiliği bu projede sivil ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde şehrin geleceğini şekillendirecek insan unsurunun geliştirilmesi, insani değerler ölçüsünde eğitim alabilmesi için sorumluluk üstlenmiştir. Tarafsız, güvenilir, adaletli ve kapsayıcı kimliği ile Malatya Valiliği birçok STK, işadamı, birey ve kuruluşun dahil olduğu sistemin birleştirici öncü kurumudur.

Malatya Eğitim Bursu Projesi MİAD’ın öncülüğünde projelendirilip, Malatya Valiliği’nin sahipliğinde yürütülen bir projedir. Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile protokole dayalı burs bağışı alma ve dağıtma konusunda işbirliği yapan vakıf ve dernekler ise projenin “Paydaş kurum” olarak tanımlanan paydaş kurumlarıdır.

PROJE’NİN AMACI

Malatyalı ihtiyaç sahibi her üniversite öğrencisine burs sağlamak amacıyla hayata geçirilen Malatya Eğitim Bursu Projesi geleceğimize yön verecek çocuklarımızın onurlu yaşam şartlarında eğitimlerini yapabilmelerini kolaylaştıracak bir uygulamadır. İhtiyaç sahibi bir öğrencinin öğrenim görememe riskini ortadan kaldırmak temel işlevidir.

Malatya Eğitim Bursu Projesi’nin önceliği güven duyulan bir burs sistemi oluşturmaktır. Şeffaf, denetlenebilir ve herkese açık bir sistem katılımcıları arttıracak, insanların gönül rahatlığı ile bu hayırlı işe dahil olmalarını sağlayacaktır. Elbette ki, öğrencilerin de beklentisi yönünde adil, yeterli ve onuru koruyan bir burs dağıtım sistemi oluşturmak Malatya Eğitim Bursu Projesi’nin bir diğer önceliğidir.

Bu sistem ile Malatyalı ihtiyaç duyan her üniversite öğrencisine asgari öğrenim geliri sağlandığı gibi; bütçesi ne olursa olsun isteyen herkes bir eğitim destekçisi hayırsever olma fırsatına kavuşmaktadır. Bağışların kolaylıkla yapılabildiği ve takip edilebildiği bu uygulama sayesinde eğitime destek verecek daha çok insana ulaşılacak ve bu yolla kaynaklarda ciddi bir artış sağlanacaktır. Oluşan sinerji ile yeni bağışçıların sisteme katılması ve oluşacak kaynak artışı ile burs alamayan ihtiyaç sahibi Malatyalı öğrenci kalmaması hedeflenmektedir.

HEDEF: Eğitim desteğine ihtiyaç duyan her Malatyalı öğrenciye “Asgari Öğrenim Geliri” sağlamaktır.

MİSYON: Beklentileri karşılayacak burs toplama ve burs dağıtım sistemi inşa edilerek güvenilir, şeffaf, onuru koruyan burs dağıtım sistemi oluşturmaktır.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Malatya Eğitim Bursu Web Sitesi şeffaf ve güvenilir bir burs dağıtım sistemi sunmaktadır. Kimlerin ne kadar bağış yaptığı ve hangi öğrencilere bursların tahsis edildiğini oluşturulan bu site aracılığıyla takip etmek mümkün hale gelmektedir. Bursiyere de bağışçıya da açılan birer kayıt hesabı ile her iki tarafta gerçekleşen tüm işlemlerin takibi mümkün hale gelmektedir. Oluşturulan veri tabanı bu alanda hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların işlerini kolaylaştırdığı gibi istismarların da önüne geçmeyi sağlamaktadır. Burs dağıtımında mükerrerlikler önlenirken, bursiyerleri yoran ve incinmelerine sebebiyet veren süreçler de ortadan kalkmaktadır.

Proje Fotoğrafları

Proje Dökümanları