MİADAP

MİADAP

MİADAP Nedir?

Malatyalı İş Adamları Derneği bünyesinde, yerel ve bölgesel ölçeklerde sürekli araştırma ve planlamalar yapmak üzere, gönüllülük ilkesi etrafında bir araya gelen, sürekli çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuş, araştırma planlama grubunun adıdır. MİADAP ise; MİAD Araştırma Planlama Grubunun yaptığı sürekli faaliyetin adıdır. Yani MİADAP sürekli bir süreçtir. Kesintisiz araştırma ve planlama sürecinin adıdır.

Amaçlar

  • Malatya ve bölgesi ile ilgili veriler elde etmek, analiz ederek planlama ve uygulamaya esas olacak raporlar hazırlamak
  • Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal hemen her alanda ilimizin ve bölgemizin kalkınması, insanımızın refah ve mutluluğun artırılmasını sağlayacak araştırmalar yapmak, planlar geliştirmek
  • Gelişmiş ve müreffeh bir toplum olma hedefinin bir parçası olacak, yerel ve bölgesel bir vizyon geliştirmek
  • Yerel ve bölgesel sorunların tespiti ve çözüm yöntemlerinin belirginleştirilmesini sağlayarak, yerel bölgesel gelişim adına yürütülecek lobi faaliyetleri için veriler ve savunular üretmek

Hedef

Malatya ve bölgesi ile ilgili uygulamaya esas olacak içerikte, yerel ve bölgesel gelişim ve uygulama planları hazırlamak.

MİADAP’ın Vizyonu

MİADAP kendisini kurumların yerine koymak yerine, onlara ihtiyaç duydukları aklı üreten incelikli planlamalar yapan bir grup olduğunun bilincindedir. Her kurum ve kuruluş için kafa yormaya hazır, iş birliğine istekli, sabırla ve sürekli danışmanlık verebilecek oluşum olarak algılanmalıdır. Stratejik fikir ortağı, planlı uygulamaların ilham kaynağı olmak arzusundadır.

MİADAP Katılımcı Özellikleri

  • Üniversitede okuyan ya da mezun olması
  • Akademik çalışma yapacak altyapı sahibi (Okuyan, not alan, yazma alışkanlığı olan, öğrenme ve araştırma isteği taşıyan) olması
  • MİADAP ’ta uzmanlaşmakta istekli ve kararlı olması
  • Çalışmaları tamamlayabilecek vakti olması (en az bir yıl )

Alanlar

Başlangıçta araştırma planlama alanını oluşturan başlıklar belirlenir. Belirlenen alanlar, aynı zamanda, araştırma ve planlama çalışmaları yapacak üyelerin eğitim ve ilgi alanlarına uygun olarak ayrılacakları konu başlıklarıdır. Genel bir konuyu içeren bir alan belirlenebileceği gibi (Ör: sanayi), daha dar bir konuda (Ör: ulaşım sistemi) derinlemesine araştırma planlama gerektiren bir konu da alan olarak belirlenebilir.

 

Proje Fotoğrafları

Markalarımız