İNCEBAY ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu kapsamında işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak üzere işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarından kurulu kadrosu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan İncebay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kurumsal misyonu, güvenli iş yeri ve sağlıklı çalışma koşulları ile verimliliğin artırılmasına katkı sunmaktır.

İş güvenliğinden tasarruf edilemez, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak kurumlarımızın, işverenlerimizin ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

Dr. Mehmet İncebay

 

İncebay OSGB | Hizmet

 

İNCEBAY OSGB, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatları çevresinde hizmet vermektedir.

İNCEBAY OSGB, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi, yangın, doğal afet ve acil müdahale gerektiren durumların analizi, eğitimler verilmesi, denetim ve raporların hazırlanması, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve acil durum planlarını hazırlanmasını kapsayan çalışmalar yürütür. İş yerlerinde ilk yardım ve acil müdahale ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerin verilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği organizasyonlarının gerçekleştirilmesi hizmetlerini yerine getirir.

 

İncebay OSGB | Denetim

 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, sürekli eğitim,  sürekli denetim, sürdürülebilir yönetim anlayışı ile mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin denetlenmesi, standart formların oluşturulması ve güncellenmesi, iç denetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve çalışma ortamlarında iş kazalarına karşı sıfır tolerans prensibinin benimsenmesi İNCEBAY OSGB’nin önceliğidir.

 

İncebay OSGB | Yönetim

 

İNCEBAY OSGB, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuatları çevresinde hizmet verdiği kurumların ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluştulması, çalıştırılması, aylık ve yıllık raporlarının hazırlanması çalışmalarını bizzat yürütür. İlgili mevzuat çerçevesinde kurum ve işletmelerin kamu ile ilgili işlemlerinin takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında doğrudan sorumluluk üstlenerek, danışmanlık, yönetim ve denetim hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirir.

 

İncebay OSGB | Eğitim

 

İNCEBAY OSGB, doğrudan hizmet verdiği kurumlar başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlara, işletmelere ve hizmet talebinde bulunan kurumlara iş güvenliği ve iş sağlığı alanında eğitimler verir, eğitim içerikleri geliştirir, kitapçık, broşür ve yayınları hazırlar. İNCEBAY OSGB, yetkin ve nitelikli uzmanları ile iş güvenliği ve iş sağlığı alanındaki çalışmalarınıza profesyonel katkılar sunar.

 
  • Mail Gönder
  • 0212 438 25 44
  • Web Sitesi
  • İSTANBUL / ESENLER
  • Oruç Reis Mah. Giyimkent 18. Sok. No:128-A Atışalanı