ÖZAK GLOBAL HOLDİNG A.Ş.

 İş dünyasında 28 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren Özak şirketlerini ortak bir şemsiye altında toplayan güçlü bir grup yapılanması...

Mükemmelliğe ve mutlak başarıya odaklanmış Özak felsefesini tüm şirketlerine titizlikle yansıtan, küresel rekabette onlara destek olan ve aralarındaki sinerjiyi koruyan bir komuta merkezi...

Şirketlerine vizyon sunan, liderlik hedeflerine ulaştıran bir yol gösterici...